מנורה דנלוקס
רח' הגלילונית 6
א.ת החדש שדרות
ת.ד 1023
שדרות
ישראל
טל: 08-6894058
פקס: 08-6892368
נייד: 054-3990247, 050-6830312, 054-2117827.

דואל' menora.sales@gmail.com